CATALÀ-CASTELLANO  
   
residus

Oferim una solució integral en la gestió de residus produïts específicament en l'activitat veterinària.

Englobarem la recuperació, complint sempre totes les disposicions legals i normatives, dels següents residus:

  • Revelats de radiografies
  • Líquid fixador i revelador de raigs X
  • Agulles, bisturís i biològics (Grup III)
  • Específics d'explotacions ramaderes

D'aquesta forma els nostres clients compten amb un sol interlocutor, evitant així el cost i la complexitat de treballar amb diferents operadors.

Si els nostres clients requereixen la gestió de residus específics, al marge dels indicats anteriorment, amb Marco Subirana comptaran amb un interlocutor eficaç per la gestió de tots els seus residus.

El nostre principal mercat és el relacionat amb l'activitat animal, però tanmateix, donem cobertura a centres sanitaris (podòlegs, dentistes, estètica, acupuntura, etc....) i a petites indústries (arts gràfiques, fotografia, etc....).